Saltar al contenido

FAÇANES

Rehabilitació de façanes, criteris d'elecció de sistemes. La rehabilitació de façanes és una necessitat periòdica per a la gran majoria dels nostres immobles. Fins a temps molt recents s'optava majoritàriament entre dues solucions, la primera consistia a reparar els esquerdejats mitjançant morters de ciment per posteriorment pintar la façana cada cert nombre d'anys, la segona opció consistia a aplicar arrebossats tipus mono capa solució tècnicament més avançada. Aquestes solucions en l'actualitat estan sent substituïdes per sistemes dotats d'aïllament tèrmic. A més dels condicionants estètics, la tendència actual en rehabilitació de façanes és tractar amb especial importància les solucions tècniques que permetin estalvis energètics i econòmics per un menor o nul manteniment. Els criteris a exigir a les solucions de façana serien: Millorar les característiques d'aïllament tèrmic i acústic de la façana, disminuint els consums energètics per climatització. Allargar el període de vida útil dels acabats de façana. La pintura sobre arrebossat té una vida útil aproximada de 8-10 anys, si considerem que una façana ventilada o una façana realitzada amb sistema "Sate" tenen uns períodes de durabilitat de 50 anys sense cap tipus de manteniment, estem parlant d'uns estalvis considerables.

Rehabilitació de façanes, criteris d'elecció de sistemes. La rehabilitació de façanes és una necessitat periòdica per a la gran majoria dels nostres immobles. Fins a temps molt recents s'optava majoritàriament entre dues solucions, la primera consistia a reparar els esquerdejats mitjançant morters de ciment per posteriorment pintar la façana cada cert nombre d'anys, la segona opció consistia a aplicar arrebossats tipus mono capa solució tècnicament més avançada. Aquestes solucions en l'actualitat estan sent substituïdes per sistemes dotats d'aïllament tèrmic. A més dels condicionants estètics, la tendència actual en rehabilitació de façanes és tractar amb especial importància les solucions tècniques que permetin estalvis energètics i econòmics per un menor o nul manteniment. Els criteris a exigir a les solucions de façana serien:
Millorar les característiques d'aïllament tèrmic i acústic de la façana, disminuint els consums energètics per climatització.
Allargar el període de vida útil dels acabats de façana. La pintura sobre arrebossat té una vida útil aproximada de 8-10 anys, si considerem que una façana ventilada o una façana realitzada amb sistema "Sate" tenen uns períodes de durabilitat de 50 anys sense cap tipus de manteniment, estem parlant d'uns estalvis considerables.