Saltar al contenido

Rehabilitació de façanes, criteris d’elecció de sistemes. La rehabilitació de façanes és una necessitat periòdica per a la gran majoria dels nostres immobles. Fins a temps molt recents s’optava majoritàriament entre dues solucions, la primera consistia a reparar els esquerdejats mitjançant morters de ciment per posteriorment pintar la façana cada cert nombre d’anys, la segona opció consistia a aplicar arrebossats tipus mono capa solució tècnicament més avançada. Aquestes solucions en l’actualitat estan sent substituïdes per sistemes dotats d’aïllament tèrmic. A més dels condicionants estètics, la tendència actual en rehabilitació de façanes és tractar amb especial importància les solucions tècniques que permetin estalvis energètics i econòmics per un menor o nul manteniment. Els criteris a exigir a les solucions de façana serien: Millorar les característiques d’aïllament tèrmic i acústic de la façana, disminuint els consums energètics per climatització. Allargar el període de vida útil dels acabats de façana. La pintura sobre arrebossat té una vida útil aproximada de 8-10 anys, si considerem que una façana ventilada o una façana realitzada amb sistema «Sate» tenen uns períodes de durabilitat de 50 anys sense cap tipus de manteniment, estem parlant d’uns estalvis considerables.fachada-ventilada-despiece

Rehabilitació de façanes, criteris d'elecció de sistemes. La rehabilitació de façanes és una necessitat periòdica per a la gran majoria dels nostres immobles. Fins a temps molt recents s'optava majoritàriament entre dues solucions, la primera consistia a reparar els esquerdejats mitjançant morters de ciment per posteriorment pintar la façana cada cert nombre d'anys, la segona opció consistia a aplicar arrebossats tipus mono capa solució tècnicament més avançada. Aquestes solucions en l'actualitat estan sent substituïdes per sistemes dotats d'aïllament tèrmic. A més dels condicionants estètics, la tendència actual en rehabilitació de façanes és tractar amb especial importància les solucions tècniques que permetin estalvis energètics i econòmics per un menor o nul manteniment. Els criteris a exigir a les solucions de façana serien: Millorar les característiques d'aïllament tèrmic i acústic de la façana, disminuint els consums energètics per climatització. Allargar el període de vida útil dels acabats de façana. La pintura sobre arrebossat té una vida útil aproximada de 8-10 anys, si considerem que una façana ventilada o una façana realitzada amb sistema "Sate" tenen uns períodes de durabilitat de 50 anys sense cap tipus de manteniment, estem parlant d'uns estalvis considerables.